ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ රැකියා පුරප්පාඩුවලින් සියට දහයක කොටසක් මව්පිය පදනම යටතේ එම සංස්ථාවේ සේවය කරන අයගේ දරුවන්ට ලබාදීමට ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග තීරණය කර ඇතැයි එම අමාත්‍යාංශ මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරයි.
ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ශ‍‍්‍රවණාගාරයේදී අගෝස්තු 29 වැනිදා පැවති එම සංස්ථාවේ සේවක සේවිකාවන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබූ දුදරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ප‍‍්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයකදී අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග ඒ බව ප‍‍්‍රකාශ කළ බව එහි සඳහන්ය.