ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගැන දන්නේ පොහොට්ටුව පමණයි

 

මහමැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට තුනෙන් දෙකක බලයක් නොලැබුණොත් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ඇතිකිරීම සඳහා තම පක්ෂය සකස් කර තිබූ සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවේ අනෙකුත් පක්ෂවල සහයෝගය ලබාගත හැකි ආකාරයට වෙනස් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ කීය.

තුනෙන් දෙකක බලයක් නොලැබුණොත්, නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා මහජනතාවගේ විශාල අනුමැතියක් නොමැති බව එයින් අදහස් වෙන්නේයැයි ඔහු කීය.

තම කණ්ඩායම ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වෙනත් කණ්ඩායම් සමඟ සන්ධානගත වීමේ බලාපොරොත්තුවක් නොමැති නමුත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරගැනීම සඳහා 19 වැනි සංශෝධනය සම්මත කරගත් අවස්ථාවේදී මෙන් අනෙකුත් පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මොනවාදැයි පොදුජන පෙරමුණ සමඟ සන්ධානගත වී සිටින අනෙකුත් පක්ෂවල නායකයන් නොදන්නා බව අප කළ පෙන්වාදීමේදී ඔහු කීවේ, සන්ධානයේ අනෙකුත් පක්ෂ නායකයන් එය නොදන්නා බවය. පොදුජන පෙරමුණේ නායකයන් ඒ ගැන පැහැදිලි කරුණු දන්නා බවද ඔහු කීය. ■