නගරයෙන් නගරයට ජනබල මෙහෙයුම පැවැත්විය යුතු බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන් විසින් ප‍්‍රසිද්ධියේ අදහස් ප‍්‍රකාශ කර තිබුණත්, සැප්තැම්බර් 05 වැනිදා පැවති ජනබල මෙහෙයුමෙන් පාක්ෂිකයන් අධෛර්යට පත්වීම නිසා තවත් එවැනි විරෝධතා සංවිධානය නොකළ යුතු බවට සාකච්ඡුා වූ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයෙක් අනිද්දා සමඟ අදහස් දක්වමින් කීය.

ජනබල මෙහෙයුමේ අත්දැකීමෙන් පසුව ඉදිරි විරෝධතාවන්ට පාක්ෂිකයන් නොපැමිණීමට ඉඩ ඇතැයි එහිදී සාකච්ඡුාවට ලක්වී ඇත.

ජනබල මෙහෙයුම සංවිධානය කිරීම නාමල් රාජපක්ෂ ඇතුළු තරුණයන්ට බාරදී තිබුණු බවත්, නාමල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පැරණි නායකයන් විසින් විවිධාකාර උපදෙස් ලබාදී තිබුණු බවත් එම නායකයා පෙන්වාදුන්නේය. එහෙත් එසේ උපදෙස් ලබාදී තිබුණු ආකාරයට ජනබල මෙහෙයුමට පැමිණි පාක්ෂිකයන් මෙහෙයවා නොමැති බව සාකච්ඡුා වී ඇත.

කොළඹට පැමිණි පාක්ෂිකයන් කොළඹ නගරයේ දේශපාලන රැුස්වීමක් හෝ පොලිස් මාර්ග බාධක සමඟ ගැටීමක් බලාපොරොත්තු වී තිබුණු නමුත් ඒ දෙකටම මුහුණදෙන්නට සිදු නොවීම නිසා නිසි මඟපෙන්වීමක් නැතිව පාක්ෂිකයන් අපහසුතාවට පත්ව තිබුණු බවද සාකච්ඡා වී ඇත.

පාක්ෂිකයන් තුළ විශාල ආණ්ඩු විරෝධයක් තිබුණු බවත්, ඒ නිසා ජනබල මෙහෙයුමට ජනතාව උනන්දුවෙන් පැමිණි බවත් පැවසූ එම නායකයා, ජනබල මෙහෙයුමෙන් පසුව ඒ උනන්දුව හීන වී ඇතැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ තක්සේරුව වී තිබෙන බව කීය.

කෙසේ වෙතත් ජනබල මෙහෙයුමෙන් පසුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන් තවමත් නිල වශයෙන් සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා හමුවී නැති බවත්, සැප්තැම්බර් 18 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන බවත් ඔහු කීය.