ශ්‍රීලංකාව ලබන වසරේ පෞද්ගලික අංශයේ සහ රජයේ විදේශ ණය ඩොලර් බිලියන 6.7ක් ගෙවිය යුතු නමුත් විදේශ සංචිත තිබෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 5.8ක් පමණක් බවත්, ඒ අනුව ණය ගෙවීම විශාල අර්බුදයක් බවත් මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඒ. විජේවර්ධන පවසයි.

මහ බැංකුව ඉදිරි මාස 12 දී ගෙවීමට තිබෙන පෞද්ගලික අංශයේ සහ රජයේ, ණය සහ පොලි ප්‍රමාණය නිකුත් කර තිබෙන බවත් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.7ක් රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ ණය ගෙවන්නට තිබෙන බව සඳහන් වන්නේ එම වාර්තාවල බවත්  ඔහු ‘අනිද්දා’ වෙත පැහැදිලි කළේය. ඒ අතර රජයේ ණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5ක් සහ පෞද්ගලික අංශයේ ණය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් තිබෙන බව ඔහු කීය.

එසේ වුවද 2021 අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී එම අර්බුදය පිළිබඳ හා එයින් ගැලවෙන ආකාරය පිළිබඳ ආණ්ඩුව විසඳුම් ඉදිරිපත් නොකළ බව ඔහු කීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විට බොහෝ දෙනෙකු ගෙවීමට ඇති රජයේ ණය පිළිබඳ අදහස් දක්වන නමුත්, පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනවලින් ලබාගත් ණය රටේ ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය ගැන වැඩි පිරිසක් නොදන්නා බවය.

විශාල සමාගම්, බැංකු ආදි පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනවලට ණය ගෙවීම යුතු අතර, ඒ සඳහා රුපියල් ඒකකයෙන් මුදල් තිබුණත්, එම මුදල් ඩොලර් ඒකකයට පරිවර්තනය කිරීමට නම් ශ්‍රී ලංකාව සතුව සංචිත මුදල් ලෙස ඩොලර් පැවතිය යුතු බව ඔහු කීය.

මහ බැංකුවේ වාර්තා අනුව ඔක්තෝබර් මාසය වන විට තිබුණු සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 5.8ක් පමණක් බව ඔහු කීය. පෞද්ගලික අංශයේ ණය ගෙවීම සඳහා සංචිත නොමැති වුවහොත්, රට විශාල අර්බුදයකට මුහුණදෙන බව ඔහු පැවසීය.

මීට පෙර මෙක්සිකෝ වැනි රටවල් කඩාවැටුණේ පෞද්ගලික අංශයේ ණය ගෙවීමට රජය සතුව සංචිත නොතිබුණු නිසා බව ඔහු විස්තර කළේය.

ඉහත විස්තර කළේ 2021 වර්ෂයේ ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය පමණක් බවත්, රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය වශයෙන් 2019 අවසානය වන විට වාර්තා වූ ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාව ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 56ක් බවත් ඔහු කීය. එම ණය ගෙවීම සහ ඒවාට අදාළ පොලී ගෙවීම ලංකාවේවගකීමක් වන බව ඔහු පැවසීය. ඉහත කී ණය ප්‍රමාණය අතර රජයේ විදේශ ණය ඩොලර් බිලියන 35ක් තිබුණු බවත්, පෞද්ගලික අංශයේ ණය ඩොලර් බිලියන 21ක් වූ බවත් ඔහු අවසාන වශයෙන් කීය.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ණය අර්බුදයක සිටින බව ආර්ථික විශේෂඥයන් වන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පැහැදිලි කර තිබේ.■