■ අනුරංග ජයසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාව අතර ඇති කරගැනීමට නියමිතව තිබුණු ඩොලර් බිලියනයක මූල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුම ඉන්දියාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා දුර්වල වීම නිසා නොලැබෙනු ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් කීය.
ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ඉන්දියාව තවමත් ඒ පිළිබඳ නිශ්චිත පිළිතුරුක් ලබා දී නොමැති බවය. මීට පෙර වසරේදී ඇති කරගත් මූල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුමට අදාළ ගෙවීම් කරන ලෙස මීට පෙර ඉන්දියාව සිහිකැඳවීමක්ද කර තිබුණු බව ඔහු වැඩිදුරටත් කීය. ශ්‍රී ලංකාව 2021 වසරේදී ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය සහ රටේ විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්දියාව සමඟ ඇති කරගැනීමට නියමිතව සිටි මූල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුම තීරණාත්මක ලෙස වැදගත් එකක් බව ඔහු කීය. කෙසේ වෙතත් චීනය සමඟ ඇති කරගැනීමට නියමිත ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක මූල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුම ඉදිරි කාලසීමාවේදී ඇති කරගැනීමට නියමිත බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.■