ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල නොවැම්බර් 15 වන දින වන විට මිල රුපියල් 178.10ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත දර්ශකය වාර්තා කරයි.

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත දර්ශකය අනුව නොවැම්බර් 15 වන දිනට ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 174.17ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රුපියල් 178.10ක් ලෙසත් සටහන් වී ඇත.

මෙරට පවතින වත්මන් දේශපාලන අර්බුදය උද්ගත වූ ඔක්තෝබර් 26 දින වන විට ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 174.44ක් ලෙස පැවැති අතර වත්මන් නීති විරෝධි ආණ්ඩුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරයා ඇතුළු පිරිස පවසා සිටියේ ඩොලරයේ අගය ඉහළ යෑම යහපාලන රජයේ අඩුපාඩු නිසා බවත් තමන් බලයට පත්වු සැණින් ඩොලරයේ අගය පහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවත්ය.