තමන්ගේ නිවෙස්වල සිට මියගිය ඥාතීන් සැමරීම සඳහා උතුරේ ජනතාවට අධිකරණයෙන් අවසර තිබෙන බවත්, දැනට නිකුත් කර ඇති අධිකරණ නියෝගවලින් සීමා කර ඇත්තේ පොදු ස්ථානවල සිට කරන සැමරුම් පමණක් බවත් අනිද්දා කළ විමසීමකදී අදහස් දැක් වූ ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් පැවසීය.

යාපනය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නොවැම්බර් 25 වැනිදා සහ මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්  අධිකරණය නොවැම්බර් 24 වැනිදා ‘මහවිරු’ සැමරුම් නතර කරමින් අධිකරණ නියෝග නිකුත් කළ බව සිංහල මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් පෙන්වාදුන්නේ එම අධිකරණ තීන්දුවලින් නිවෙස්වල සිට ඥාතීන් සැමරීම සඳහා බාධාවක් නොමැති බවය.

ඔහු පැහැදිලි කළේ ඇතැම් මාධ්‍යවලින් පෙන්වන ආකාරයට උතුරේ ජනතාව එල්ටීටීඊය සැමරීමට සැලසුම් කර නොමැති බවත්, මෙම කාලසීමාවේ තම තමන්ගේ මියගිය ඥාතීන් සැමරීමට ඔවුන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ හුරු පුරුදු වී සිටින බවත්ය.■