ස.තො.ස. ආයතනයේ මුදල් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ රිමාන්ඩ් බාරයට පත්ව සිටින ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් මහතා විසින් අභියාචනාධිකරයෙන් ඉල්ලා සිටි ඇප අයදුම්පත සැප්තැම්බර් 17 වැනිදා අභියාචනාධිකරණය මඟින් ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන ජනක් ද සිල්වා සහ අදල වෙංගප්පුලි විසින් එම නියෝගය ලබා දී ඇත.

කුරුණෑගල මහාධිකරණ විනිසුරු මේනකා විජේසුන්දර විසින් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නියෝග කර තිබුණේ සැප්තැම්බර් 03  වැනිදාය. රුපියල් ලක්ෂ 52 ක් වටිනා ලංකා ස.තො.ස. ආයතනයේ භාණ්ඩ තොගයක් 2013 සැප්තැම්බර් 21 දින ලබාගෙන තිබුණු අතර එම භාණ්ඩ තොගය මැතිවරණ කටයුතු සඳහා යොදවා තිබුණි. එම භාණ්ඩ තොගය ලබාගැනීමට එවකට ස.තො.ස. ආයතනය භාරව සිටි අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මැදිහත් වී තිබුණු බවට චෝදනා එල්ලවී ඇත. එම චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල මහාධිකරණයේ විභාග වන නඩුවෙහි තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන තෙක් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුව රක්ෂිත බන්ධනාගාර කරන ලෙස එම නියෝගය ලබා දී තිබුණි. එම තීන්දුව ලබාදීමෙන් පසුව ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයාගේ පාර්ශ්වයෙන් අභියාචනාධිකරණයේදී ඇප ඉල්ලා ඇත.

කුරුණෑගල මහාධිකරණයේ විභාග වන නඩුව කඩිනමින් නිම කොට තීන්දුව ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව කුරුණෑගල මහාධිකරණ විනිසුරුවරිය වන මේනකා ජයසුන්දර විසින් නඩුව විභාගයට ගැනීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත.