■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

වසර 133 ක් පැරණි පුරා විද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් ලෙස රජයේ ගැසට් පත්‍රයකින් නම් කර ඇති නුගේගොඩ, මිරිහාන, ‘ජුබිලි කණුව ස්මාරකය’ මාර්ග සංවර්ධනය කටයුතු ආරම්භයත් සමඟ ගලවා ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කර තිබේ.  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වාසය කරන  නුගේගොඩ මිරිහාන ප්‍රදේශයේ කඩිනමින් සිදු වන මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු හේතුවෙන් මෙම ස්මාරකය ඉවත් කොට ඇත.

‘බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නුගේගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මිරිහාන ගමේ ජුබිලි කණුව හන්දියේ පිහිටි පැරණි ජුබිලි කණුව’ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් ලෙස 2005 ජූලි 08 වන දින අංක 1401 දරණ ගැසට් පත්‍රයට අනුව සටහන්ව ඇත.

වර්ෂ 1887 දී උත්සවශ්‍රීයෙන් සැමරූ එක්සත් රාජධානියේ වික්ටෝරියා රැජිණ පදවි ප්‍රාප්තියේ පනස් වන ස්වර්ණ ජයන්තිය සැමරීම සඳහා ලංකාවේ පිහිටු වූ ස්මාරකය ජුබිලි කණුව නම් වෙයි. මෙම ස්මාරකය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශය අදටත් හඳුන්වන්නේ ජුබිලි කණුව නමිනි.■