මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

ජාතිවාදය හා  ආගම්වාදය මුල් කරගනිමින්  තම ජනාධිපති අපේක්ෂක ප‍්‍රචාරණය  ගෙන යන අපේක්ෂකයන්ට දැඩි ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසම තිරණයකට එළඔ ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඔක්තෝබර් 17 වන දින රාජගිරියේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ පැවැත්වු දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයන් සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ පැවති සාකච්ඡුාවේදි අදාල තීරණය ගෙන ඇත.

තවද මැතිවරණ සමයේදි දේශපාලන පක්ෂ කාර්යාල සහ මැතිවරණ පෝස්ටර් සම්බන්ධ නීතීරීති දැඩිව උල්ලංඝණය වන බවට මැතිවරණ නිරීක්ෂක සංවිධාන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නිතර පැමිණිලි කරන බැවින් ඒ  සම්බන්ධයෙන් දැඩිව ක‍්‍රියාකිරිමට තිරණයක් එහිදි ගෙන ඇත.