ජනාධිපති සිරිසේනගේ වර්තමාන ක්‍රියාකලාපය නිසා පාර්ලිමේන්තුව තුළ සැලකිය යුතු බහුතර බලයක් නොමැතිව ආණ්ඩුව කරගෙන යෑමේ අවදානමක් පවතින බැවින් ඉදිරි කාලයේදී ජාතික ආණ්ඩුක් බිහිවනු ඇතැයි එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අමාත්‍යවරයෙක් අනිද්දා වෙත පැවසීය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛව මේ දිනවල ගොඩනගමින් සිටින ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ නම් සන්ධානය බිහිවූ පසුව බොහෝ දුරට මෙම ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.
එලැඹෙන නොවැම්බර් මස පවත්වන්නට නියමිත ජනාධිපතිවරණය තෙක් මෙම ආණ්ඩුව රැක ගැනීම අවශ්‍ය නිසා අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව වැඩිවුණත් ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිකළ යුතුව ඇතැයි ඔහු පැවසීය. එම ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ බිහිකළ පසුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බොහෝ මන්ත්‍රීවරුන් එම පෙරමුණට එකතුවන බවට එකගවී ඇතැයි ප්‍රකාශ කළ ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ එම තත්ත්වය තුළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සමග හෝ ජාතික ආණ්ඩුවකට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ යනු ඇති බවය.■