විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම වෙනුවෙන් යෝජිත 20 වන සංශෝධන කෙටුම්පත පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පැවැත්වීම ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කොට නැවත විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ගැන සංවාදය ඉදිරියට ගැනීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

පසුගිය සතියේ මාධ්‍ය විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ගැන වාර්තා පළකිරීම නිසාත් 20 වන සංශෝධන කෙටුම්පත මාර්තු 05 වැනිදායින් පසුව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගත හැකි නිසාත් එසේ තීරණය කර ඇත. අයවැය විවාදයෙන් පසුව 20 වන සංශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමට ජවිපෙ සැලසුම් කර ඇත.

20 වන සංශෝධන යෝජනාව පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කර තිබුණේ 2018 සැප්තැම්බර් 05 වැනිදාය.

එවැනි පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කොට මාස 6 ක කාලයක් ඇතුළත ආණ්ඩුවේ විෂයභාර ඇමතිවරයා එම යෝජනාවට එකඟද නැද්ද යන්න පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය  ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුය. මාස 6ක් තුළ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් නොකළහොත් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස එය ඉදිරිපත් කළ හැකිය. මාර්තු  5 වැනිදාට 20 වන සංශෝධන කෙටුම්පතට මාස 6ක් සම්පූර්ණ වෙයි.

මෙම කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමට දින නියම කිරීමෙන් පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවදී මෙම කෙටුම්පතට පක්ෂ බව ප්‍රකාශ කරනු ඇතැයි එජාප ආරංචිමාර්ග පවසයි.