ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජන සන්නිවේදන විෂය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ආචාර්යවරුන් දෙදෙනෙකු පමණක් සේවයෙහි යොදවමින් බව වාර්තා වෙයි. එයින් එක් ආචාර්යවරයෙකු මේ වන විට පශ්චාත් උපාධි සඳහා නිවාඩු ලබා සිටින අතර, ජන සන්නිවේදනය සඳහා අලූතින් කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමට පසුගිය වසරේ අයැදුම්පත් කැඳවා තිබුණත් මෙතෙක් එම අයැදුම්පත් සම්බන්ධ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා නැත. අලූතින් පිරිස් ආචාර්ය මණ්ඩලයට එකතු වීම ගැන දැනට සිටින කථිකාචාර්යවරුන් විරුද්ධ වීම, මෙසේ කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා නොගැනීමට හේතුව බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි. ජන සන්නිවේදනය ගෞරව උපාධිය, සාමාන්‍ය උපාධිය හා බාහිර උපාධිය යනුවෙන් පාඨමාලා තුනක් විශ්වවිද්‍යාලය පවත්වනු ලබන්නේ මේ ආකාරයෙන් ප‍්‍රමාණවත් ආචාර්යවරුන් පිරිසක් නොමැතිවය. මේ සඳහා වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්යවරුන්ගේ සහාය ලබා ගත්තත් එය සාර්ථක පිළිතුරක් වී නැත. විශේෂයෙන්ම ගෞරව උපාධිය හදාරන සිසුන්ට ඔවුන්ගේ උපාධි නිබන්ධන සඳහා උපදෙස් දීමට ආචාර්යවරුන් නැතිවීම මෙහි බරපතළම අර්බුදය බවද වාර්තා වෙයි.

අරුණ ජයවර්ධන