ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමට ගන්නා උත්සාහයක කොටසක් බව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සාමාජික, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක පැවසීය.
ඔහු එසේ ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් පෙබරවාරි 06 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී තමා විසින් නම් කර එවනු ලබන විනිශ්චයකාරවරුන් ව්‍යස්ථා සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කුමන නිර්ණායකයක් මත පදනම් වීදැයි කරන ලද චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදීය.
අනිද්දා සමඟ අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් තමන්ට ලැබී ඇති බලතල ඉක්මවා යමින්, අධිකරණයේ පත්කිරීම්වලට ඇඟිලි ගැසීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා මහින්ද රාජපක්ෂ උත්සාහ කරමින් සිටින බවයි.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂට අධිකරණය පාලනය කිරීමට ඕනෑ වී ඇතැයි පෙනෙන බව ඔහු කීය. ජනාධිපතිවරයා ගන්නා උත්සාහයට ව්‍යවස්ථා සභාව මොහොතකටවත් යට නොවෙන බවත් ඔහු කීය.
මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථාදායක
ජනාධිපති ව්‍යවස්ථාව
සභාවේ සභාපති, කථානායක කරූ ජයසූරිය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇති අතර එම නිවේදනයත් සමඟ පෙබරවාරි 07 වැනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී නොසන්සුන් වාතාවරණයක් ඇතිවී ඇත.■