ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය තුළ ජනාධිපති දියණි චතුරිකා සිරිසේන වෙනුවෙන් වූ මාධ්‍ය ඒකකයක්ද පවත්වාගෙන යන බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටි කොළඹ කොටුවේ ස්ටෑන්ඩර්ඞ් චාටර්ඞ් ගොඩනැඟිල්ලේ තුන්වන මහල තුළ චතුරිකා සිරිසේනගේ මෙම මාධ්‍ය ඒකකය පවත්වාගෙන යයි. එහි ප‍‍්‍රධානියා වශයෙන් ඉංග්‍රීරසි අකුරකින් හැඳින්වූ මතවාදී කණ්ඩායමක න්‍යායාචාර්යවරයෙකු කටයුතු කරන බව පැවසේ. එම ගොඩනැඟිල්ලේ හතරවන මහල තුළ ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිල වශයෙන් පවත්වාගෙන යන අතර එහි පළමු හා දෙවන මහල්වල ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ ව්‍යාපෘති කාර්යාල කි‍‍්‍රයාත්මක වේ.

චතුරිකා සිරිසේනගේ මාධ්‍ය ඒකකය තුළ මේ වන විට විස්සකට අධික සේවක පිරිසක් සේවයේ යෙදෙන බව පැවසෙන අතර එම ඒකකයට අවශ්‍ය උපකරණ ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය මඟින් ලබාගෙන ඇතැයිද වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.