යහ පාලන ආණ්ඩුව සමයෙහි රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇතැයි කියන දූෂණ සහ වංචා පිළිබඳව සෙවීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමට මේ වන විට ලැබී ඇති පැමිණිලිවලින් 4ක් විභාග කිරීමට දැනටමත් තීරණය කර ඇති බව කොමිෂන් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් කීවේය.

මෙලෙස විභාග කිරීමට ආරම්භ කළ පැමිණිලි අතර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ධාරිතා මිලදී ගැනීමේදී හා බලාගාරවලට ඉන්ධන මිලදී ගැනීමේදී සිදු වූ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක්, ජයවර්ධනපුර රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් සිදු කරන ලදැයි කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් වසන්ත සමරසිංහ මහතා කළ පැමිණිල්ලක්, කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සිදු වූවා යයි කියන මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් සහ කොලොන්නාව ඉන්ධන ගබඩාවේ නියෝජ්‍ය මානව සම්පත් කළමනාකරු සහ බෙදා හැරීම් හා ප්‍රවාහන අංශයේ ප්‍රධාන නිලධාරියා විසින් කළා යැයි කියන අතිකාල දීමනා වංචාවක් හා ඉන්ධන බෙදා හැරීමේදී පුද්ගලික ටැංකි රථවලට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කොලොන්නාව ආයතනික පොදු දේපළ සුරැකීමේ සංවිධානය කළ පැමිණිල්ලක් ඒ අතර වෙයි. 

එලෙසම පෙබරවාරි මස 27 වන දිනට මෙම ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණිලි 171ක් ලැබී ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

මාර්තු තුන්වැනි සතිය වෙද්දී මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ ගැටලුවට විසඳුමක් නොලැබුණහොත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දැඩි තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිත බවත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යෑම හෝ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස්වීම හෝ සිදුවීමේ ඉඩක් ඇති බවත් කොමිෂන් සභාවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

වරුණ සූරියආරච්චි