යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී රාජ්‍ය ආයතන වල සිදුව ඇතැයි කියන වංචා සහ දුෂණ සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට පෙබරවාරි මස 14 දා වන විට පැමිණිලි 43ක් ලැබී ඇත.

මෙලෙස ලැබී ඇති පැමිණිලි අතර බරපතළ ගණයේ චෝදනා ඇතුළත් පැමිණිලි 10ක් සහ කොමිෂමේ විෂය පථයට අදාළ නොවන අන්දමේ පැමිණිලි 12ක් පමණ ලැබී ඇතැයි ‘අනිද්දා’  කළ විමසීමකදී එම කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු පැවසිය.

මෙලෙස ලැබී ඇති පැමිණිලි පෙබරවාරි 28 වන දින උදෑසන 9.00 සිට විභාග කිරීමට කොමිෂම සැලසුම් කර ඇති අතර එහිදී පැමිණිලි වල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගෙන සාක්ෂි විභාග කිරීමට නියමිතය. එලෙසම මෙහිදී කෙරෙන විමර්ශන සඳහා පොලිසියේ සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය ලබා ගැනීමට නියමිත බවද එම නිලධාරියා කීය.

වරුණ සූරියආරච්චි