■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් මැයි 10 දින පත්කරන ලද දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසාර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීමේ කාර්ය සාධක බලකායට ජනාධිපතිවරයා තවත් ඇමතිවරු පස් දෙනෙකු මැයි 25 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පත්කර ඇත.

එම පත්කිරීම් කර ඇත්තේ මැයි 26 දින අංක 2229/7 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින්ය.

එසේ පත්කර ඇත්තේ ගාමිණී ලොකුගේ, ඩලස් අලහප්පෙරුම, උදය ගම්මන්පිල, නාමල් රාජපක්ෂ හා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යන කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ය.

ඒ අනුව මෙම කාර්ය සාධක බලකායේ වත්මන් සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 51 දක්වා ඉහළ නැග ඇති අතර මුලින්ම මැයි 10 වැනිදා ඒ සඳහා පත්කරන ලද්දේ සාමාජිකයින් 46 දෙනෙකි. එම පිරිස අතරද රාජ්‍ය නිලධාරින් හා ව්‍යාපාරිකයින්ට අමතරව කැබිනට් සහ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් විය.■