එලඹෙන ජනාධිපතිවරණයට තරග කිරීම සඳහා විශ්වාසදායී වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගැනීමට ජනපති කාර්ය මණ්ඩලය මුළුමනින්ම පාහේ වෙනස් කිරීමේ සූදානමක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තුළ ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. මෙහිදී ජනපති මාධ්‍ය අංශය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය යුතුයැයි ජනපතිගේ අදහස වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබෙන අතර ඒ සඳහා ජනපති
ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලය
දියණියගේ උපදේෂකයෙකුගෙන් උපදෙස් ලැබෙමින් ඇතැයිද ඒ අනුව මාධ්‍ය අංශයේ තනතුරු බොහෝමයක් වෙනස් වෙනු ඇති බවද දැන ගන්න ලැබේ.

මෙහිදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දුගේ නව වැඩපිළිවෙළක් මත යම්‍ යම් තීන්දු තීරණ ගනිමින් ඇති බව වාර්තාවෙන අතර සුළු ජාතීන් දිනාගැනීම සඳහා විශාල ප්‍රචාරක වැඩසටහනක් සකස් කරමින් ඇති බවද දැනගන්නට ලැබේ.■

මංජු කස්තුරිආරච්චි