අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය අදාළ ඉල්ලු‍ම්කරුවන්ට ලබා දෙන්නයැයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට නියෝග කළ තොරතුරු කොමිෂන් සභාවට එරෙහිව නීතී මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන බවට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ 2017 ජුනි මාසයේ සිට 2018 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 04 වන දින දක්වා වත්කම් බැරකම් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා තිබුණි. 2018 දෙසැම්බර් 04 වන දින තොරතුරු කොමිසම විසින් ඒ තොරතුරු ලබාදෙන්න යැයි ජනාධිපති කාර්යාලයට පවසා ඇත.
ඉන්පසුව දෙසැම්බර් 19 වන දින ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර් සෙනෙවිරත්න මහතාගේ අත්සන සහිත ලිපියක් මාර්ගයෙන් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අශෝක අබේසේකර මහතාට දැනුම් දී ඇත්තේ 2018 දෙසැම්බර් 04 වන දින තොරතුරු කොමිසමෙන් ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහිව නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන බවය.