ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත්කර ඇති බවට තීන්දු කොට එම ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කරන බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කිරීමෙන් පසු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ දෝෂාභියෝග යෝජනාවකට යටත්වීමට සුදුසුකම් ලබන ජනාධිපතිවරයකු බවට පත්වෙයි.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38 (2) (අ) (1) ව්‍යවස්ථාව අනුව, ‘ජනාධිපතිවරයකු විසින් චේතනාන්විතව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමේ වරද’ කළහොත් ඔහුට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේ දෝෂාභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව දැක්වෙයි. එය ජයග්‍රහණය කළහොත් ඔහුට ජනාධිපතිධුරය අහිමිවෙයි. ජනාධිපතිවරයකු ධුරයෙන් ඉවත්කිරීමේ ක්‍රමවේදය හැටියට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙන්නේ මෙලෙස දෝෂාභියෝගයක් ගෙනඒමේ පියවරයි. ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරයා කළ වරද විස්තර කරමින් දෝෂාභියෝග යෝජනාවක් කතානායකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එය පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක අනුමත කොට ඡන්දයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යැවිය යුතු අතර, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම චෝදනා විභාග කර වරදකරුද යන්න පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතුය. වරදකරු නම් නැවත වරක් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක අනුමැතියෙන් ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉවත්කිරීමේ යෝජනාව සම්මත කරගත යුතුය.■

අරුණ ජයවර්ධන