රාජ්‍ය මාධ්‍ය මහජන සේවා ජනමාධ්‍ය බවට පත්කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට හිටපු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් පත්කරන ලද කමිටුවේ සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකු ඉන් ඉවත් වී ඇත.

මෙසේ එම කමිටුවෙන් ඉවත්වී ඇත්තේ මහාචාර්ය ජයදේව උයන්ගොඩ, අනෝමා රාජකරුණා, කෞශල්‍යා ප්‍රනාන්දු හා නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන යන සාමාජිකයෝය.

කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් විජයානන්ද ජයවීර මහතා පත්කර තිබුණු අතර සෙසු සාමාජිකයන් වුණේ ආචාර්ය ප්‍රදීප් වීරසිංහ හා නාලක ගුණවර්ධනය.

පෙර සූදානම් කරන ලද න්‍යාය පත්‍රයක් අනුව එම කමිටුවේ වැඩකටයුතු සිදුවන්නට නියමිත බවට වූ උපකල්පනය මත තමන් එම කමිටුවෙන් ඉවත්වූ බව නිර්නාමිකව සිටීමට කැමැත්ත පළ කළ සාමාජිකයකු  අනිද්දා වෙත ප්‍රකාශ කළ අතර, ඉවත් නොවී සිටින තිදෙනා ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා පිහිටුවා ඇති රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක සාමාජිකයන් තිදෙනෙකි.

ඉඳුවර බණ්ඩාර