ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් තමාට අයත් නොවන ආයතන ළඟ තබාගැනීමට එරෙහිව හා ඔහු විසින් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ජනාධිපති ධුරය දැරීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ ගොනු කිරීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණට හිතවත් නීතිඥවරුන් කණ්ඩායමක් සූදානමින් සිටින බව එජාපෙ ආරංචි මාර්ග පවසයි.
ජනාධිපති සිරිසේන රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් හා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් තමන්ගේ අමාත්‍යාංශ යටතේ තබාගනිමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විෂය ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමට සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි. ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ළඟ තබාගත හැක්කේ හැක්කේ පරිසර, මහවැලි හා රාජ්‍ය ආරක්ෂක යන විෂය ක්ෂේත්‍ර තුනට අයත් ආයතන පමණි. පළමු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ඉදිරිපත් කිරිමට සූදානමින් සිටින්නේ එම ක්‍රියාවට එරෙහිවය. ඊට අමතරව ජනාධිපති සිරිසේන විසින් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇතැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දුවක් ලබාදී ඇති පසුබිමක, ජනාධිපතිවරයා තවදුරටත් ජනාධිපති ධුරය දැරීමට නුසුදුසු බව ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඉල්ලමින් දෙවැනි පෙත්සම ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
මීට අමතරව එම නීතිඥවරුන් විසින් තොරතුරු දැනග ැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලු‍ම්පත්‍රයක් යොමුකර ජනාධිපතිවරයාගේ වත්කම් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගැනීමටත්, ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ වත්කම් පිළිබඳව රැස් කර ඇති තොරතුරු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර එම වත්කම් සොයාගත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලීමටත් තීරණය කර ඇත.■

අනුරංග ජයසිංහ