මෙවර පැවැත්වෙන ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරය සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයන් පිරිසක් සහභාගි වුවද ඔවුන්ට ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරය අමතමින් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බව වාර්තා වේ.
තම රටේ ප්‍රශ්න තම රට තුළම විසඳා ගැනීමට ඉඩ දෙන ලෙස ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ඉල්ලීමක් කිරීමට සරත් අමුණුගම, මහින්ද සමරසිංහ යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ උතුරේ ආණ්ඩුකාරවරයා වන සුරේන් රාඝවන් සැසිවාරයට සහභාගි කරවන බවට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හමුවූ අවස්ථාවේදී මාර්තු 06 වන දින පවසා ඇත.


එහෙත් ජිනීවාහි මානව හිමිකම් සැසිවාරයකදී ප්‍රධාන සභාව ඇමතිය හැක්කේ ඒ සඳහා නම් කර ඇති රජයේ නියෝජිතයන්ට සහ රජයේ නොවන ක්‍රියාකාරිකයන්ට පමණකි. ජනාධිපතිවරයා නියෝජනය කරමින් සහභාගි වු නියෝජිතයන්ට අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේ, ප්‍රධාන සැසිවාරයට අමතරව කුඩා ශාලාවල පැවැත්වෙන අතුරු සැසිවලදී පමණකි. ඒවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ වැඩකටයුතු සමග සම්බන්ධයක් නැත.