තමන් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදිවලට මරණ දඬුවම නියම වූ පුද්ගලයන්ට මරණ දඬුවම ලබාදෙන්නට උත්සාහ කළත් වර්තමාන ආණ්ඩුව එම කටයුත්තට බාධා කරනවායැයි ජනාධිපතිවරයා නගන චෝදනාවලට අධිකරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල පසුගිය 22 දා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී පිළිතුරු දී ඇත.
ජනාධිපතිවරයාගේ මරණ දඬුවම් අදහස සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළ ආකාරය දින වකවානු සහිතව එහිදී අමාත්‍යවරිය පැහැදිලි කර ඇත.
තම අමාත්‍යාංශය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව මේ පිළිබඳව කටයුතු කළ ආකාරය දක්වා ඇති අමාත්‍යවරිය එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එම දඬුවමට ලක්කළ හැකි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 48ක් බවය. එයින් 30 දෙනෙකු අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව අභියාචනා ඉදිරිපත් නොකළ 18 දෙනාගේ නාම ලේඛනයක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යැවූ බවද ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත. එම ලේඛනයට අනුව 3 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට දැන්වූ බව ද එහිදී ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත. ■

මංජු කස්තුරිආරච්චි