යාපනයේ චුන්නාක්කම් ප්‍රදේශයේ ‘නොදර්න් පවර්’ නම් සමාගම පවත්වාගෙන ගිය තාප විදුලි බලාගාරයක අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අඩුපාඩු නිසා ප්‍රදේශයේ ජලය අපවිත්‍ර වී ඇතැයි තීරණය කරමින් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට රුපියල් මිලියන 20ක වන්දි ගෙවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් විභාගයට ගෙන තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමින් අප්‍රේල් 04 වැනිදා එම නියෝගය ලබාදී ඇත. ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන හා එල්.ටී.බී. දෙහිදෙණිය යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් එම තීන්දුව ලබාදී තිබේ.

පරිසරවේදී රවීන්ද්‍ර කාරියවසම්,  141/ 2015 යටතේ එම පෙත්සම ගොනු කර තිබේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නොදර්න් පවර් සමාගම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම්කර තිබුණි. ■