පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක ඇතුළු ජාතික හෙළ උරුමයේ නායකයන් පක්ෂ සාමාජිකයන් ලෙස සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයට එකතු වීම හෝ නොවීම පිළිබඳ ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත තීන්දුවක් ගන්නා බව එම පක්ෂයේ ඉහළ නායකයෙක් පැවසීය.

තවමත් ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බව එම නායකයා කීය.

මීට පෙර සමගි ජන බලවේගය සන්ධානයක් ලෙස කටයුතු කළ නමුත්, ඉදිරියේදී එය සජිත් ප්‍රේමදාසගේ නායකත්වයෙන් යුත් දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස කටයුතු කරන බව ඔහු කීය. ඒ අනුව එම පක්ෂය සමඟ සන්ධානගතව සිටින අනෙකුත් පක්ෂ සමඟ එක්ව ඉදිරියේදී සමගි සන්ධානය නමින් සන්ධානයක් ඇති කරගන්නා බව ඔහු කීය.

සමගි ජන බලවේගයේ ව්‍යවස්ථාව සහ සමගි සන්ධානයේ පක්ෂ අතර ඇති කරගන්නා ගිවිසුම්වල කරුණු සලකා බලා ජාතික හෙළ උරුමයේ නායකයන් තීන්දුවක් ගන්නා බව ඔහු පැහැදිලි කළේය. මේ අතර සමගි ජන බලවේගයේ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයන් කිහිපදෙනෙකු සමගි ජන බලවේගයට එකතු කරගැනීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවය.

මේ වන විට සමගි ජන බලවේගයේ ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කර ඇත. සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රැස්ව, එම ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගන්නා බව ඔහු කීය.■