වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂගේ මුණුපුරෙකු  කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ දෙවන ශ්‍රේණියට පසුගිය සතියෙහි ඇතුළත් කර ඇත.

මෙම සිසුවා රාජකීය විද්‍යාලයේ 2 ජේ පන්තියට ඇතුළත් කර ඇති අතර ඊට අදාළ පාසල් සංවර්ධන ගාස්තු අගෝස්තු 18 දින පාසල වෙත ගෙවා තිබේ.

මේ පිළිබඳව අනිද්දා කළ විමසීමකදී කොළඹ රාජකීය විදුහලේ විදුහල්පති බී.ඒ. අබේරත්න පැවසුවේ මෙම සිසුවා බඳවා ගත්තේ ඇයිදැයි තමාගෙන් නොව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් විමසන ලෙසය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ අනුව ජාතික පාසල්වල අතරමැදි පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කළ නොහැක. එම පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කරගත හැක්කේ පළමු ශ්‍රේණිය, පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව සමතුන් හා අපොස සාමාන්‍යපෙළ සමතුන් පමණය.

කොළඔ රාජකීය විදුහලට පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා පංතියට ළමුන් 40 කට වඩා ඇතුළත් කර ගැනීම සහ අතරමැදි පන්තිවලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම වළක්වමින් 2019 නොවැම්බර් 14 වන දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අතුරු තහනම් නියෝගයක් ලබා දී ඇත. කොළඔ රාජකීය විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ගොනු කළ නඩුවකට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම අතුරු තහනම නිකුත් කර ඇත.■