එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව සඳහා නිව්යෝක් නුවරට ගිය ශී‍‍්‍ර ලංකා නිල දූත පිරිසට අයත් නොවූ ජනාධිපති මෛතී‍‍්‍රපාල සිරිසේනගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධයෙන් වූ පහසුකම් සැලසීම සිදුකර ඇත්තේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති බිරිඳ ජයන්ති සිරිසේනට අමතරව ජනාධිපති දියණි චතුරිකා සිරිසේන හා ජනාධිපති පුත් දහම් සිිරිසේන වෙනුවෙන් වූ පහසුකම් සියල්ල ඒ අනුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ විසින් සපයා තිබේ. ඒ බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් හුවමාරු වූ සටහන්වල දැක්වේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ දියණියට අමතරව ඇගේ ස්වාමියා වූ ජනාධිපති බෑනාද, පුත් දහම් සිරිසේනගේ පෙම්වතියද එම සංචාරයට එක් වී ඇත.මෙම නිව්යෝක් ගමනේදී ජනාධිපතිවරයාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් කටාර් එයාර්වේස් ගුවන් යානාවලින් නිව්යෝක් බලා ගොස් ඇති අතර අනෙක් නියෝජිතයන් හා මාධ්‍ය කණ්ඩායම් ශී‍‍්‍රලන්කන් ගුවන් සමාගම හා ඊට අනුයුක්ත ගුවන් සමාගම්වල ගුවන් යානාවලින් නිව්යෝක් ගොස් ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර