නිල තනතුරක් නොමැතිව චතුරිකා සිරිසේන විසින් රජයේ කටයුතු සඳහා මැදිහත්වීම නීතිවිරෝධී බවට නැෙඟන චෝදනාවලින් බේරීම සඳහා ඇය ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරියක ලෙස පත්කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල ආරංචි මාර්ග ප‍‍්‍රකාශ කරයි.
චතුරිකා සිරිසේන පසුගිය කාලයේදී වස විෂ නැති ගොවිතැනක් පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන්, විෂන් 2030 වැඩසටහන ඇතුළු රජයේ වැඩපිළිවෙළවල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මැදිහත්වීම් කළ අතර රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවලට ගොස් ඒවායේ ප‍‍්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබාදෙමින් එම ආයතනවලට නිල නොවන මට්ටමේ ප‍‍්‍රධානීන් පත්කරන්නට උත්සාහ ගනු ලැබීය.

ජනාධිපතිවරයාගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහාමණ්ඩල රැස්වීම් සංචාරයෙන් පසු මෙම පත්කිරීම සිදුකිරීමට බොහෝදුරට ඉඩ ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් ප‍‍්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ශිරාල් ලක්තිලක එම තනතුරෙන් ඉවත් කර ජනාධිපති උපදේශකයෙකු වශයෙන් පත්කළේ එහි ප‍‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බව පැවසේ.

සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපති උපදේශකයෙකුට ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයකු මෙන් රජයේ කටයුතුවලට මැදිහත්විය නොහැකි අතර ඔහුට හෝ ඇයට හැකියාව ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාට උපදෙස් ලබාදීම පමණය.

බොහෝ ජනාධිපති උපදේශකයන්ට ඔවුන්ට ලැබෙන දීමනා හා පහසුකම් හැර ජනාධිපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබාදීමේ හැකියාවක් නොලැබෙන අතර ජනාධිපතිවරුන් විසින් ඔවුන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගැනීමද සිදුකරනු නොලබයි. බොහෝ විට එම උපදේශකයන්ට ජනාධිපතිවරයාට හමුවීමට පවා ලැබෙන්නේ අවස්ථා කිහිපයකදී පමණය.