ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහභාගි වන රැස්වීම්වලදී අදහස් දක්වන පොදුජන පෙරමුණේ සහ අනෙකුත් පක්ෂවල කථිකයන්ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක මෙහෙයුම් කාර්යාලයේ උපදෙස් අනුව පමණක් කතා පැවැත්විය යුතු බව අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයෙක් කීය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් කමිටු 27ක් පත් කරගෙන ඇතැයි ඔහු කීය. මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු එම කමිටු හරහා සිදුකරන බවත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සාමාජික පක්ෂවල නියෝජනයක් එම කමිටුවලට නැති  බවත් පැවසීය.රැස්වීම්වලදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිදුකරන කතා සියල්ලම කලින් ලියාගෙන පැමිණෙන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කීය. ගෝඨාභය හැර අනෙකුත් කථිකයන් අදහස් දැක්වීමට පෙර ඉහත කී කමිටුවල නිලධාරීන් කතාකළ හැකි මාතෘකා සහ කතා කළ නොහැකි මාතෘකා මොනවාදැයි කලින් දැනුම් දෙන බවත්, කතාව කළ යුත්තේ එම උපදෙස් අනුව බවත් ඔහු පැවසීය.

ඊට අමතරව ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් කටවුට්, බැනර්, පෝස්ටර් ආදිය ප්‍රසිද්ධ කිරීමේදීද ඔහුගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කණ්ඩායමේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කළ යුතු බව ඔහු කීය.

අගෝස්තු 20 වැනිදා පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී කටවුට් හා පෝස්ටර් ආදිය ගැන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අදහස් පළ කර තිබේ. ඔහුගේ ප්‍රචාරක මෙහෙයුම් කාර්යාලයේ උපදෙස් නැතිව කටවුට් පෝස්ටර් ආදිය ප්‍රසිද්ධ නොකළ යුතු බව ගෝඨාභය කියා තිබේ. තමාගේ උපදෙස් නැතිව කටවුට් පෝස්ටර් ඇලවීම ගැන විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාට බැණවැදුණු බවද අප සමඟ අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයා පැවසීය.

තම පක්ෂවල අදහස් සීමා කිරීම ගැටලුවක් බවත්, ඉදිරියේදී එයට එරෙහිව හඬ නැඟීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් කීය. ■