අනුරංග ජයසිංහ

කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් සංචරණ සීමා පවතින කාලසීමාව තුළ වැඩි වී තිබෙන ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සිදුවීම්වලදී පොලීසියට පැමිණිලි කිරීමට සහ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කිරීමට යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරන ලෙස ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පාදක කර ගත් ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි ජාතික සංසදය ඉල්ලා තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල, කාන්තා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, කම්කරු අමාත්‍යාංශය, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇතුළු රජයේ ආයතන, සහ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ශ්‍රී ලාංකික කාර්යාලවල එකතුවෙන් යුත් එම ජාතික සංසදයේ ජුනි 12 වැනිදා නිකුත් කළ නිවේදනයකින් උක්ත ඉල්ලීම කර ඇත.

ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සිදුවීම්වලට කඩිනම් ප්‍රතිචාර දැක්වීම, එලෙස කඩිනම් ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා විශේෂ ප්‍රොටොකෝලයක් සැකසීම සහ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින් හදිසි උපකාර අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට නීතිමය සහයෝගය ලබාගැනීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් සැකසීම එම ඉල්ලීම් අතර ඇත.

ප්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණදුන් වින්දිතයන්ට නැවත් ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා සිදු කළ පුද්ගලයන්ගේ නිවෙස්වලට යන ලෙස බලපෑම් නොකිරීම, නැවත ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සිදු නොවීම සහතික කිරීම, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන් මගින් පහරදීම් ආදිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කරවීම ඇතුළු ඉල්ලිම් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.

2020 මාර්තු මස වසංගතය ආරම්භයේ සිට ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සහාය සේවා සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් තිබුණු බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි සිදුවීම් පිළිබඳ පැමිණිලිවලදී වින්දිතයන්ගේ කතාවස්තු විශ්වාස නොකිරීම, ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සිදු කළ පුද්ගලයන්ගේ නිවෙස්වලට නැවත යන ලෙස වින්දිතයන්ට බල කිරීම සහ බියට පත් වූ වින්දිතයන්ට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදීමට අපොහොසත්වීම ආදී සිදුවීම් වාර්තා වන බව එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.