ත‍්‍රිකුණාමලය මාබල් බීච්  පොදු වෙරළ තීරයට ප‍්‍රවේශ වීම සදහා ගුවන් හමුදාව විසින් නීතී විරෝධි ලෙස  මුදල් අය කීරීම සම්බන්ධයෙන් විකල්ප වෙබ් අඩවියෙහි සංස්කාරවරයා ලෙස කටයුතු කරන  සම්පත් සමරකෝන් මහතා විසින් පෙබරවාරි 19 වන දින  ත‍්‍රිකුණාමලය චයිනා බේ  පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් කර  ඇත.

මේ පිලිබදව අනිද්දා කල විමසුමකදී සම්පත් සමරකෝන් මහතා ප‍්‍රකාශ කලේ මාබල් බීච් වෙරළ තීරයට ඇතුල් වීමට මීටර් 200ක් පමණ ආසන්නයේ සිටි  සිවිල් ඇදුමින් සැරසී සිටින පුද්ගලයන් පිරිසක්  විසින් එම ස්ථානයට ඇතුල් වන අයට ටිකට්පත් විකුණන බවත් අදාල ටිකට්පත් වල කිසිදු නිල මුද්‍රවක් හෝ ආයතනයක් සදහන් කර නොමැති බවත්ය.

තවද ඔහු පවසා සිටියේ මාබල් බීච් වෙරළ තීරය ආසන්නයේ ශ‍්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නිවාඩු නිකේතනයක් පිහිටා ඇති බවත් එම නිවාඩු නිකේතනය  ආසන්න වෙරළ තීරයේ වැටක් ගසා ඇති බවත් ඒ අසලට සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට යෑම තහනම් බවද පවසන බවත්ය.

මේ පිළිබදව විමසුමකදී වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කලමණාකරණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරියෙකු ප‍්‍රකාශ කලේ ශ‍්‍රි ලංකාව අවට ඇති වෙරළ තීරය කිසිදු පුද්ගලයෙකුට දීර්ඝ කාලීනව බද්දට හෝ කුලියට පවරා දී නැති බවත් වෙරළ තීරය රජයට අයත් පොදු දේපලක් බවත්ය.

අදාල අය කර ගැනීම් පිලිබදව කිසිදු අවස්ථාවක හමුදාව විසින් වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කලමණාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කිසිදු දැනුම් දීමක් කර නොමැති බවත්ය.