සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති යල්වල පඤ්ඤාසේකර හිමි ගුරුවරුන්ගෙන් ස්ථාන මාරු ලබා දෙනවා යැයි පොරොන්දු වී මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විමර්ශනයක් ආරම්භ  කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ හිමියන් ස්ථාන මාරු ලබා දෙනවා යැයි සඳහන් කරමින් මුදල් ලබා ගත් බවට ගුරුවරුන් දෙදෙනෙකු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණිලි කර ඇති බවත් ඒ හිමියන් මෙන්ම වෙනත් පුද්ගලයන් ද එසේ මුදල් ලබා ගෙන ඇති බවටද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණිලි ලැබී ඇති බව අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් කල්ප ගයාන් අනිද්දාට පැවසීය.

ඔහු පැවසුවේ ඒ හිමියන් ඒ මුදල් ලබාගත්තා දැයි විමර්ශනයක් මේ වන විට ආරම්භ  කර ඇති බවය.

චෝදනා ලද සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති යල්වල පඤ්ඤාසේකර හිමියන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව විමසීමේදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ අදාළ චෝදනා සහ විමර්ශනය පිළිබඳව  තමා නොදන්නා බවය.