අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වශයෙන් නම්කර ඇති ගෑස් සම්බන්ධයෙන් මිල වැඩිකිරීම් ගැන තීරණය කිරීමේ බලය ඇත්තේ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට බව එහි උසස් නිලධාරියකු අනිද්දා කළ විමසීමකදී පැවසීය.

ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ ගෑස් මිල වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ලිටිරෝ සහ ලාෆ්ස් සමාගම්වලින් ලැබී ඇති ඉල්ලීම් ගැන සලකා බැලීමට කමිටුවක් පත්කර ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කර ඇති ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමසීමේදීය.

එසේම එම උසස් නිලධාරියා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ගෑස් මිල වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් එම සමාගම් දෙකෙන් ඉල්ලීමක් වර්තමානයේ ලැබී නැති බවය. එසේ ඉල්ලීමක් ලැබුනහොත් එම අධිකාරියේ මිල කමිටුව ඒ පිළිබඳව සලකා බලන බවත්, ඉන්පසු එම තීරණය අනුමැතිය සඳහා විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට යොමු කරන බවත්ය.

අවසාන වරට ගෑස් සමාගම් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී රුපියල් 217 කින් ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට සිය මිල කමිටුව තීරණය කළත් එම මිල වැඩිකිරීමට රජය එකඟ නොවීම මත එය ක්‍රියාත්මක නොවූ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළේය.

එමෙන්ම ඔහු අවධාරණය කළේ රජය කැබිනට් මණ්ඩල මට්ටමින් ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් යම් තීන්දුවක් ගත්තද නීතිය අනුව එම වැඩිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් සිය අධිකාරියේ අනුමැතිය සහිතව එය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවය.