කොළඹ මහනගර සභාවට අය විය යුතු රුපියල් කෝටි 11.5ක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති මහින්ද කහඳගමට එරෙහිව විභාග වන නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් නොලැබීම නිසා එම නඩුව ප්‍රමාද වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

අලූ‍ත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නීතිපතිවරයාගෙන් මෙම නඩුව පොදු දේපල පනත යටතේ විභාගයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලා ඇත. එහෙත් වසර තුනක් ගතවී ඇතත් මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබාදීමට නීතිපතිවරයා කටයුතු කර නැත.
මෙම වංචාව අලූ‍ත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ බී 20/11 අංකය යටතේ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් 2015 වසරේදී ගොනුකරනු ලැබූ එකකි.

මෙම නඩු විභාගය ප්‍රමාදවීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහනගර සභාවේ නීති අංශයෙන් අප විමසා සිටි අතර එහි නිලධාරිනියක සඳහන් කළේ මෙම නඩුව ප්‍රමාදවීමට හේතුව තමා නොදන්නා බවයි.•

ධම්මික ප්‍රියදර්ශන