කොළඹ මහ නගර සභා මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ මාසික වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට නගර සභාවේ මුදල් පිළිබඳ ස්‌ථාවර කාරක සභාව අනුමත කර තිබුණද ඒ පිළිබඳව පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය වෙත තවමත් දැනුම් දී නොමැති බවත් එසේ වැටුප් වැඩි කිරීමට නම් එම යෝජනාව කැබිනට් අනුකමිටුවට ඉදිරිපත් කර කැබිනට් අනුමැතියකින් සම්මත කර ගැසට් කළ යුතු බවත් එම අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පද්මසිරි අනිද්දා කළ විමසීමකදී පැවසීය.

අගෝස්තු 13 වන දින කොළඔ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය නගර සභා මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ මාසික වැටුප රුපියල් 20,000 සිට රුපියල් 45,000ක්‌ දක්‌වා වැඩි කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව නගර සභාවේ මුදල් පිළිබඳ ස්‌ථාවර කාරක සභාව විසින් අනුමත කර ඇත.
මේ වන විට එක් නගර සභා මන්ත‍්‍රීවරයෙකුගේ මාසික වැටුප රුපියල් 20,000 ක් වන අතර ප‍්‍රවාහන, දුරකථන සහ මුද්දර දීමනාව වශයෙන් රුපියල් 7,000 ක මුදලක් ගෙවනු ලබයි.

මේ වන විට කොළඔ නගර සභාවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් 119 ක් සිටින අතර දැනට ඔවුන්ගේ දීමනා සහිත වැටුප් සඳහා නගර සභාව විසින් මාසිකව දරන වියදම රුපියල් 3,213,000 කි.

කෙසේ වෙතත් නගර සභා මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කළහොත් දීමනා නොමැතිව කොළඹ නගර සභාවට ඔවුන්ගේ වැටුප් වෙනුවෙන් මාසිකව රුපියල් 5,355,000 ක මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවෙයි.