තමන්ගේ පුතා ආයුධ පෙන්වන්නට ගොස් ඝාතනය කිරීමේ ඉඩක් ඇති බව සඳහන් කරමින් ධර්ම කීර්ති පෙරේරා විජේසේකර හෙවත් කොස්ගොඩ තාරකගේ මව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සැප්තැම්බර් 02  වන දින මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති අතර පැමිණිල්ලේ සදහන් කර ඇත්තේ පසුගිය මාස කිහිපය තුළදී පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ආයුධ පෙන්වීමට යැයි රැගෙන ගොස් වෙඩි තබා ඝාතතනය කර ඇති බවය. සැප්තැම්බර් 01 වන දින තම පුතා බැලීම සඳහා බූස්ස බන්ධනාගාරයට ගිය අවස්ථාවකදී අගෝස්තු 31 වන දින නිලධාරීන් පිරිසක් ඔහු බූස්ස බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට රැගෙන ගිය බව බන්ධනාගාරයෙන් තමාට දැනුම් දුන් බවද ඇය කියා ඇත.

එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන්  සැප්තැම්බර් 07 දින කොස්ගොඩ තාරකගේ මව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණ වැඩිදුර ප්‍රකාශයක් ලබා දී ඇත.■