■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝක බණ්ඩාර

කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් කොවිඩ් හා සේවකයන්ගේ රැකියා පිළිබඳ ත්‍රෛපාක්‍ෂික කාර්යසාධන කමිටුව 2021 මාර්තු 3 වනදායින් පසු රැස්වී නැති බව සඳහන් කරමින් පවතින තත්වය හමුවේ එය වහාම කැඳවන ලෙස වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අමාත්‍යවරයාට ලිපියක් යවමින් දැනුම් දී ඇත.

ආර්ථිකය කඩා නොවැටී පවත්වාගෙන යාම සඳහා යැයි කියමින් ආයෝජන කලාප හා ඒවායින් පරිබාහිර කර්මාන්ත ශාලා පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩුව තීරණය කිරීමෙන් පසු ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා බලහත්කාරයෙන් සේවකයන්ගෙන් සේවය ලබා ගනිමින් සිටීමේ තත්වය තුළ හා ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය තුළ කොවිඩ් වසංගතය ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරීමේ තත්වය මත මෙම ඉල්ලීම කරන බව එම ලිපියේ සඳහන්ය.

එමෙන්ම එම ලිපියෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ එම කමිටුවෙහි තීරණ විමර්ශනයට කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සතිපතා රැස්වීමට තීරණය කර තිබූ විමර්ශන කමිටුවද මාර්තු 3 වනදායින් පසු රැස්වී නොමැති බවයි.

තවද මාර්තු 18 වනදායින් පසු ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවද රැස්වී නැති බව සඳහන් කරන එම ලිපියෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ මෙම කමිටු හා සභා ඉක්මණින් කැඳවන ලෙසය.

මෙම ලිපිය යවා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය, නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය, ලංකා වෙළඳ කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමය, එක්සත් කම්කරු සම්මේලනය හා ශ්‍රී ලංකා නාවිකයින්ගේ සංගමය ඒකාබද්ධවය.■