නාවික හමුදා කොවිඩ් ආසාදිතයන් රඳවා තැබීමට සිදුවීම හේතුවෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි නාවික හා සාගරික විද්‍යා පීඨය වසා දමා ඇතැයි වාර්තාවේ.

නාවික හා සාගරික විද්‍යා පීඨය වසා දැමීමට සිදුවී ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි නාවික හමුදා රෝහල තුළ ප්‍රතිකාර කළ හැකි කොවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ඉක්මවා යෑම නිසා විද්‍යා පීඨය තුළ නාවික හමුදා කොවිඩ් ආසාදිතයන් රඳවා තැබීමට සිදුවීම නිසාය.

නාවික හමුදාවේ ප්‍රධානතම පුහුණු පාසල වන මෙය තුළ සාමාන්‍යයෙන් වරකට 1000ත් 1500ත් අතර පිරිසක් පුහුණුව ලබති.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා නාවික හමුදා ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දික ද සිල්වා දූරකථනයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය.■