ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කර නව ආයතනයක් පිහිටුවීම සඳහා යෝජනාවක් මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.
දෙසැම්බර් 21 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ මඟින් විදුලිබල පනත හා පාරිභෝගික අධිකාරි පනතද සංශෝධනයට අවසර ඉල්ලා ඇත. එමෙන්ම නව පනත් සකස්කිරීමේ හා සංශෝධනය කිරීමේ බලය භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට ලබාදෙන ලෙසද ඉල්ලා ඇත.
ඉදිරි මාස 24ක කාලයේදී විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2000ක ආයෝජන පැමිණෙන බවත් ඒ සඳහා මෙම ආයතන හා පනත් බාධාවක් බවත් එම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කර තිබේ.■