මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කිරීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයාට නොමැති බව පෙන්වාදෙමින්, වාසුදේව නානායක්කාර, ඩලස් අලහප්පෙරුම, බන්දුල ගුණවර්ධන, විමල් වීරවංශ ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී දැඩිව අදහස් දක්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

එහිදී කොමිසම දුර්වල කිරීමේ උත්සාහය නැවැත්විය යුතු බවද එම අමාත්‍යවරුන් තදින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

එම අදහස් දැක්වීම්වලට ප්‍රතිචාර ලෙස, එම ආයතනය අහෝසි කිරීමේ තීන්දුව වෙනස් කරනවාද, නැද්ද යන්න පිළිබඳ කරුණු දැක්වීමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සිදු කර නොමැත. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ඇතැම් ව්‍යාපෘති සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත් බව තීන්දුවට හේතුව ලෙස ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.

එහෙත්, එලෙස ව්‍යාපෘති අනුමත කරන්නට ප්‍රමාද වීම යනු මෙම ආයතනයට අදාළ එක් පැත්තක් පමණක් බවත්, එය විදුලි ඉංජිනේරුවරුන් ඇතුළු කිහිපදෙනෙකු පමණක් කියන කතාවක් බවත් එම ඇමතිවරුන් කියා ඇත. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නොමැති වුවහොත් විදුලි මාෆියාව ශක්තිමත් වනු ඇතැයි එම අමාත්‍යවරුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.■