අනුරංග ජයසිංහ

කුලී නිවාසවල ජීවත්වන පුද්ගලයන්ට කුලී නිවෙස් හිමියන් සතුටුදායක සහනයක් නොදෙන්නේ නම් ගෙවල්කුලී මණ්ඩල හෝ මැදිහත් වී කුලී නිවැසියන් සඳහා මාස 06ක සහන කාලයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් කුලී නිවෙස් හිමියන්ගේ සංසදය ඉල්ලා සිටී.

අප්‍රේල් 10 වැනිදා එම ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබේ.

කොරෝනා රෝගය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දිගින් දිගටම ඇඳිරි නීතිය පැවතීම නිසා බොහෝ පිරිසකගේ ව්‍යාපාර කඩාවැටීම්, රැකියා අහිමිවීම්, වැටුප් කප්පාදුවීම් සහ වැටුප් නොගෙවීම් හේතු කොටගෙන කුලී නිවාසවල ජීවත්වන පිරිසකට මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල නිවෙස් කුලී ගෙවීමට නොහැකි වී ඇතැයි එම ලිපියෙන් පෙන්වාදි ඇත.

1972 අංක 7 දරණ කුලී නිවාස පනත යටතේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් ගෙවල් කුලී මණ්ඩල පවතී.  ගෙවල් කුලී මණ්ඩල මගින් ප්‍රදේශයේ නිවාස අයිතිකරුවන් හා කුලී නිවැසියන් අතර පවතින ගැටලු නිරාකරණය කිරීමත්, කුලී නිවාස නියාමනය කිරීමත් සිදුකරයි.