යෝජීත කුරුණෑගල හබරණ දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කොන්ත‍‍්‍රාත්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 947ක (947,978,542.49) මුදලකට චයිනා ස්ටේට් ක්න්ස්ට‍‍්‍රක්ෂන් ඉංජිනියරින් කෝපරේෂන් ලිමිටඕ ආයතනයට ලබාදීම සඳහා වූ යෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වී ඇත.

ප‍‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා විසින් 2018 අගෝස්තු 30 දින සහිතව මෙම කැබිනට් මණ්ඩල පති‍‍්‍රකාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම කොන්ත‍‍්‍රාත් මුදලට එන්බීටී, වැට්, රේගු බදු හා අනෙකුත් බදු අයත් නැති අතර ව්‍යාපෘතිය කි‍‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා ආයතනය කරන අයිමතයන් සඳහා වැට්, එන්බීටී, රේගු ගාස්තු හා අනෙකුත් බදු අය නොකිරීමටද මෙරටදී මිලදී ගන්නා අයිතමයන් සඳහා එන්බීටී බදු අයනොකිරීමටද එම කැබිනට් පති‍‍්‍රකාවෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත.

එමෙන්ම මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ණය චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා වූ කටයුතු විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇත.

කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල හරහා හබරණ දක්වා දිවෙන මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ දුර කි‍ලෝමීටර 88ක් වන අතර එයට අමතරව කි‍ලෝමීටර් 4ක දුරකින් යුත් ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දක්වා ඉදිකෙරේ.

රජරට නවෝදය නම් වූ ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩසටහනේ පිිබිදෙමු පොළොන්නරුව දිස්ති‍‍්‍රක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ඉදිවෙන අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලීමේ මුල්ම කැබිනට් පති‍‍්‍රකාව ජනාධිපතිවරයා විසින් 2015.12.21 දින ඉදිරිපත් කර ඇත. ඊට 2016.01.13 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.