■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

රට තුළ නිරෝධායන නීති ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති මැයි 30 වන දා කුරුණෑගල සහකාර පොලිස් අධිකාරී සමන් දිසානායක සංවිධානය කළ කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාගේ උපන්දින සැමරුම රූගත කළ මාධ්‍යවේදී නිරෝෂන් ජයතිස්සට කටඋත්තරයක් ලබා ගැනීම සඳහා ජුනි 09 වන දා උදේ 10 ට කුරුණෑගල ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා තිබේ.

එම උත්සවය ආවරණය කරන්නැයි කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව සිරස මාධ්‍යවේදී නිරෝෂන් ජයතිස්ස හා ආණ්ඩුවට හිතවත් මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන මධ්‍යවේදියෙකුද සහභාගි වී ඇතත් එම මාධ්‍යවේදියා පොලිස් කාර්යාලය වෙත කැඳවා නැත. ■