ද නේෂන් පුවත්පතේ හිටපු නියෝජ්‍ය කතුවරයෙක් වන කීත් නොයාර් මහතාව පැහැරගෙන ගොස් අමානුෂික ලෙස පහරදී වද හිංසා පමුණුවා, පසුව නිදහස් කිරීමට අදාළ රහස් පොලිස් පරීක්ෂණ අවසන් කර පසුගිය ඔක්තෝම්බර 16 වැනිදා එම පරීක්ෂණවලට අදාළ ලිපිගොනුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවා ඇතැයි දැනගන්න ඇත.

මෙම පොලිස් පරීක්ෂණ වලට අදාළව නඩු පවරනවාද, නැවත පරීක්ෂණ සිදුකරනවාද යන්න හෝ නඩු නොපවරනවාද යන්න නීතිපතිවරයා විසින් තීන්දු කරනු ලබයි.

2008 වර්ෂයේ මැයි මාස 22 වැනි දින කීත් නොයාර් මහතා දෙහිවල සිය නිවස ආසන්නයේදී පැහැර ගැනීමට ලක්වූ අතර අමානුෂික වධ හිංසා පමුණුවා පසුව ඔහු නිදහස් කරනු ලැබිණි. ඒ කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් එවක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසය. පරීක්ෂණවලට අදාළ තොරතුරු අනුව මෙම ක්‍රියාව පිටුපසද සිටින්නේ යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් ය.