■ නිත්‍යා සෙව්වන්දි

මෑත කාලයේ අහපු දැනුණ ගීතයක් තමයි අමරසිරි පීරිස්ගේ ‘මේ කිරුළ බර වැඩියි දේවි’ ගීතය.
මේ කිරුළ බර වැඩියි දේවි
ගිනි ගැනේ ළය රිදුම් දේවි
ඔබම පැළඳූ සිරස
ප්‍රේමයේ මිණි කිරුළ
තවම මා හිස රඳයි දේවි
එයම මට බර වැඩියි දේවි
බිරිඳ මියගියාට පස්සේ ඇතිවෙන හැඟීම ගැන කියවෙන ගීතයක්. මෑතකදී මගේ ලේකම්තුමාගේ, ඔහු නමින් දයානන්ද පෙරේරා, බිරිඳ මියගියා.
ඔහු මගේ ළඟ සේවය කරන්නේ අවුරුදු 20ක තිස්සේ. මේ පවුල අපිට හරි සමීපයි. ඔහු තමාගේ බිරිඳ නැතිවුණාට පස්සේ කවියක් ලිව්වා.
ඒ කාලෙම වගේ තමයි මේ ගීතය මම ඇහුවේ. ඉතින් අර කවියත් ඒ තිබුණ පසුබිමත් එක්ක මේ ගීතය ගොඩාක් තදින් මට දැනුණා. මේ ගීතය හොඳ පද රචනයක්. කාලෙකට පස්සේ අහපු හොඳ තනුවක්. වැඩිහිටි පිරිසගේ මානසිකත්වය පිළිබඳ මෑත කාලයේ කළ ඉහළම ගණයේ ගීතයක්. අද මේ රටේ ගොඩක් මධ්‍යම පන්තික වැඩිහිටියන්ට දකින්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙහි කතාවෙනවා. දරුවන් පිටරට යනවා. බිරිඳයි පුරුෂයායි ගෙදර තනිවෙනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි දෙන්නාගෙන් එක්කෙනෙක් නැතිවෙනවා. ඔය වගේ වාතාවරණයකදී ඇතිවෙන හැඟීම මේ ගීතය තුළ හොඳට තියෙනවා.■