විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ ගේ වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීම සම්මත කරගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත‍‍්‍රයේ තිබූ යෝජනාව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඉල්ලා අස්කරගෙන ඇත.

අගෝස්තු 23 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී සභානායකවරයා මෙම ඉල්ලා අස්කර ගැනීම කරගෙන ඇති අතර එහිදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආණ්ඩුවෙන් විමසා ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ දුෂණ වංචා හෙළිදරව් කිරීම නිසා එම යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගත්තාද යන්නයි.
විගණකාධිපතිවරයාගේ වැටුප් වැඩිකිරීම පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත‍‍්‍රය තුළ කාලයක් තිස්සේ පැවති අතර න්‍යාය පත‍‍්‍රයේ තිබූ අගවිනිසුරු ඇතුළු ඉහළ අධිකරණ නිළධාරීන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම් හා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් මීට පෙර සම්මත කරනු ලැබීය.

ඉඳුවර බණ්ඩාර