ජාතික සම්පත් නොවිකීණීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සීයට සීයක්ම වරාය අධිකාරියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කළ බව වරාය විෂය භාර අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන කීවේය.
ඒ කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩල තීරණය දැනුම් දෙමින්ය.
මෙම ප්‍රකාශය මඟින් බැලු බැල්මට කෙනෙකු වටහා ගන්නේ වෙන කවුරුන් හෝ අන්සතු කරන්නට ගිය නැගෙනහිර පර්යන්තයක් වත්මන් ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව වෙනස් කර ඇති බවය.
එහෙත් සැබෑව ඊට වෙනස්ය. නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව ජපානය හා ඉන්දියාව සමඟ සහයෝගිතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබූ බව ඇත්තය. එය කිසිසේත්ම එම පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබාදුන් බවට වූ ගිවිසුමක් නොවේ.
එම සහයෝගිතා ගිවිසුමේ ජපානය අතහැර ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට නැගෙනහිර පර්යන්තයේ කළමනාකරණය සමඟ 49%ක කොටස් ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළේ ඇමති රෝහිත අබේගුණවර්ධනය. එම කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් කරුණු කිහිපයකට අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි. එකක් ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ඔවුන් දොඹකර සවිකර ගන්නා තුරු නැගෙනහිර පර්යන්තයේ දැනට සවිකර ඇති දොඹකර භාවිතයට ඉඩ ලබාදීමය.
තවත් කරුණක් වූයේ අදානි සමාගමට එම පර්යන්තය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට සාකච්ඡා කමිටුවක් පත්කිරීමය. සාකච්ඡා කමිටුවකට ලබාදුන් කාර්යය හැර වෙනත් දෙයක් කිරීමට හෝ යෝජනා කිරීමට හැකියාවක් නැත. එම පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් එම කමිටුව ලබාදුන්නා යැයි කියන නිර්දේශය හෝ වාර්තාව ඒ අනුව ව්‍යාජයකි.
අනෙක් වැදගත්ම කරුණක් වූයේ එම සාකච්ඡා කමිටුවේ සහාය සඳහා භාණ්ඩාර ලේකම්වරයාට ව්‍යාපෘති කමිටුවක් පත් කිරීමට බලය ලබාදීමය.
නැගෙනහිර පර්යන්තය ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයේ අලුත්ම තීරණය සම්බන්ධයෙන් එහි පෙර කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ රෝහිත අබේගුවර්ධන ඇමතිවරයාගෙන් අපට අසන්නට ඇත්තේ එම පෙර කැබිනට් පත්‍රිකාව අපේද යන්නය.■