■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

ලංකාවේ රසායනික පොහොර තහනම් කරමින් කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු වීමට ගත් තීන්දුවට සමගාමීව කාබනික පොහොර ආනයනය සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අද (මැයි 31) දින පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැයි 30 පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී පවසා ඇත.

එළැඹෙන මහ කන්නය සඳහා ගොවීන්ට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, වහාම කාබනික පොහොර ආනයනය කරන්නට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ලබාදුන් උපදෙස් අනුව මෙය සිදුවන බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා ඇත.

ආනයනය කරන කාබනික පොහොර යනු නාගරික කැළිකසල බවත්, ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සහතිකයක් නැති බවත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අවධාරණය කර ඇත.■